Hayatı

Fatih Sultan Mehmet Kaç Dil Biliyordu?

Fatih Sultan Mehmet’in kaç dil bildiği veya hangi dilleri bildiği daima merak edilen konulardan biri olmuştur. Ancak günümüzde, bu konuda bir hayli bilgi kirliliği bulunmaktadır. Elimizdeki kaynaklarla Fatih’in kaç dil bildiği hakkında kesin bir sonuca varmak ne yazık ki mümkün değildir. Ancak biliyor olabileceği diller hakkında bazı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Bu konuya bir açıklık getirebilmemiz için taramamız gereken üç önemli kaynak bulunmaktadır: Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Franz Babinger. Halil İnalcık’ın “Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları” kitabında yazılanlara göre Fatih Sultan Mehmet, Türkçe’nin yanı sıra Yunanca ve Slavca biliyordu. Ayrıca Farsça ve Arapça dillerine de vakıftı. Franz Babinger, “Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı” kitabında da tıpkı Halil İnalcık’ın bahsettiği gibi Fatih’in Yunanca ve Slavca bildiğinden bahseder. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise “Osmanlı Tarihi” isimli kitabında Bizanslı tarihçi Kritovulos’u kaynak göstererek Fatih’in Arapça ve Farsça dışında İbranice, Keldanice, Yunanca, Slavca ve Latince bildiğini iddia eder ve hemen ardından bunun biraz abartılmış olabileceğini belirtir.

Tüm bu bilgiler ışığında, Fatih’in biliyor olabileceği diller Yunanca, Slavca, Arapça, Farsça, Keldanice, İbranice ve Latince’dir. Buna göre, ana dili Türkçe’yi de dahil edersek, Fatih Sultan Mehmet’in tahminen 8 dil bildiği düşünülebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu