Hayatı

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

Sultan II. Mehmet veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. Babası Sultan II. Murat olup, annesi Hüma Hatun olarak bilinmektedir. İlki Ağustos 1444 – Eylül 1446, ikincisi 3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481 tarihleri arasında olmak üzere iki kez tahta çıkmış ve toplamda yaklaşık 32 sene hüküm sürmüştür.

Şehzadelik Yılları

30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Hayatının ilk yıllarının Edirne Sarayı’nda geçtiği bilinmektedir. 1443 yılında lalaları Kassabzâde Mahmud Bey ve Nişancı İbrâhim b. Abdullah Bey eşliğinde Saruhan’a sancakbeyi olarak atandı. Aynı yılın sonlarında Amasya sancakbeyi olan abisi Alâeddin Ali Çelebi‘nin beklenmedik vefatı üzerine tahtın tek varisi oldu.

İlk Tahta Çıkışı

Tahttan çekilmeyi düşünen Sultan II. Murat, 1444 yılının bahar aylarına doğru Şehzade Mehmet’i Manisa’dan yanına getirtti. Batıda Macarlar, doğuda Karamanoğulları ile antlaşmalar yaptıktan sonra tahtı resmen oğluna devretti. Böylece Sultan II. Mehmet, henüz 12 yaşındayken ilk kez tahta çıkmış oldu.

Sultan II. Mehmet’in henüz çocuk yaşta devletin başına geçmesi içeride ve dışarıda birçok sorunu beraberinde getirdi. Devletin başına tecrübesiz bir şehzadenin geçmesini fırsat bilen Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak için sefer hazırlıklarına başlamıştı. İçeride ise sadrazam ve vezirler arasında bir iktidar çekişmesi söz konusuydu.

18-22 Eylül tarihine gelindiğinde Haçlı orduları Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atmak için harekete geçti. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa çareyi Sultan II. Murat’ın tekrardan tahta çıkmasında görüyordu. Sultan II. Mehmet ise vezirleri ile birlikte ordunun başına geçmeyi, II. Murat’ı ise devletin başkentini müdafaa etmesi için Edirne’de bırakmak istiyordu. Nihayetinde Sadrazam Halil Paşa galip geldi ve II. Murat ordunun başına geçip 10 Kasım 1444 tarihinde Varna’da Haçlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Bu aşamadan sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa, gerçek padişah olarak II. Murat’ı görüyor ve yeniden tahta çıkması için çaba harcıyordu. Sultan II. Mehmet’in vezirleri ise iktidarı Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın elinden almaya çalışıyorlardı.

Bu esnada devletin başkentinde büyük bir yeniçeri isyanı patlak verdi. Bunun üzerine Çandarlı Halil Paşa, II. Murat’a gizli bir haber gönderip onu tekrar tahta çıkması için Edirne’ye davet etti. Haberi alan II. Murat Edirne’ye doğru yola çıktı fakat isyandan dolayı Bursa’ya gelip bir süre burada bekledi, ardından Ağustos 1446 tarihinde yeniçerilerin yardımıyla tekrardan tahta çıktı. Sultan II. Mehmet ise Şehabettin Paşa ve Zağanos Paşa ile birlikle Manisa’ya geri gönderildi.

Sultan II. Mehmet’in ilk saltanat dönemi onun kişiliğinde kuvvetli etki yapmış, Çandarlı Halil Paşa’nın iktidarını kırmak, yeniçerileri hizaya getirmek, enerjik bir gaza siyaseti izleyip İstanbul’u fethetmek gibi fikirler edinmişti.

İkinci Tahta Çıkışı

Sultan II. Murat 3 Şubat 1451 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Sadrazam Çandarlı Halil Paşa gizli bir mektupla durumu II. Mehmet’e bildirdi. Haberi alan II. Mehmet ise süratle Edirne’ye doğru yola çıktı. II. Murat’ın vefat haberinin yayılmasıyla ayaklanmalar başlamıştı fakat Çandarlı Halil Paşa hızla olaylara müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. 18 Şubat 1451 tarihine gelindiğinde II. Mehmet henüz 19 yaşında ikinci kez tahta çıkmış oldu.

İstanbul’un Fethi

Fatih Sultan Mehmet, Tuna’nın güneyindeki Balkan toprakları ile Fırat’ın batısındaki Anadolu topraklarını alarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid’in oluşturmaya çalıştığı gibi merkeziyetçi bir imparatorluk kurmak istiyordu. Ancak Bayezid’in aksine, bunu yapmak için önce İstanbul’u alması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden tahta çıkar çıkmaz İstanbul’u kuşatmak için hazırlıklara başladı.

Osmanlı Ordusu 23 Mart 1453 tarihinde başkent Edirne’den hareket etti ve 2 Nisan’da İstanbul’a vardı. İlk saldırı emri 6 Nisan’da verildi. Kuşatma, aralıklı çatışmalarla 53 gün kadar sürdü ve 29 Mayıs 1453 tarihinde şehir fethedildi.

Ölümü

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçek kurucusu olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmet, yeni bir sefer hazırlığındayken 3 Mayıs 1481 tarihinde Üsküdar ile Gebze arasındaki Hünkârçayırı denilen bölgede hayata veda etti. Ölümünün nedeni olarak gut hastalığı gösterilir, ancak zehirlenme iddiaları Âşıkpaşazâde’nin yorumlarına dayanmaktadır ve diğer kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in türbesi, inşa ettirdiği ve kendi adını taşıyan caminin avlusunda bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu